საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი>

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

რევაზ გაჩეჩილაძე

54646484

უფროსი მრჩეველი

გიორგი რობაქიძე

54646485

პირველი მდივანი/საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

 ნინო გაჩეჩილაძე 54646485

ფინანსური მენეჯერი

რუსუდან ჭიჭინაძე 54646485