საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ონლაინ რეგისტრაცია COVID-19–ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე

შეგახსენებთ, რომ https://korona.gov.sk/ ვებ-გვერდზე COVID-19–ის საწინააღმდეგო  ვაქცინაციის ონლაინ რეგისტრაციის პორტალზე, ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მსურველ, 40 წლიდან ზემოთ პირების დარეგისტრირება.

COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის რეგისტრაცია ხორციელდება „Požiadavka o očkovanie“ ღილაკზე დაჭერით, რის შემდეგაც გადადიხართ უშუალოთ რეგისტრაციის გვერდზე: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

https://korona.gov.sk/ ვებ-გვერდზე špeciálnych skupín obyvateľov ღილაკზე დაჭერით გადადიხართ ვებ-გვერდზე https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/#fazy-ockovania სადაც ატვირთულია ვაქცინაციის მსურველი პირის მიერ შესავსები ორი დოკუმენტი სლოვაკურ ენაზე:

-        „Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovan“ (ინსტრუქცია და პაციენტის წერილობითი თანხმობა ვაქცინაციის შესახებ)

-        „Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta“ (კითხვარი - ასაცრელი პირის ანამნეზის თაობაზე)

 

აღნიშნული დოკუმენტები უნდა შეივსოს ვაქცინაციის მსურველი პირის მიერ და  თან უნდა იქონიოთ ხელზე  ვაქცინაციისას.

 

ამასთან, სლოვაკეთისა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ვაქცინაციის წესების თაობაზე იხილეთ შემდეგი ვებ-გვერდი: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-14-04-2021-ockovanie-cudzinci

საქართველოს სააელჩო მოგმართავთ თხოვნით, გააგრძელოთ არსებული უსაფრთხოების ყველა ზომის დაცვა და გაითვალისწინოთ ადგილსამყოფელი ქვეყნის რეკომენდაციები.