საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან  04.02.2000

 2. საქართველოსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტთა მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 20.10.1996

 3. საქართველოსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 27.10.2011. ძალაშია 29.07.2012

 4. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 18.10.2009

 5. საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 30.05.2012. ძალაშია 1.10.2012